Аква Еко Консалтинг Дооел е приватна фирма, лоцирана во Скопје, Македонија. Обезбедуваме решенија за третман на води во сите области на оваа проблематика, од домашна опрема, здравствени установи до индустриски постројки.

Нашиот широк спектар на технологии кои што ги нудиме и применуваме и нашето долгогодишно искуство во сите сектори поврзани со вода ќе Ви гарантира рентабилно решение кое ќе ги задоволи вашите барања за квалитет на водата. 

Аква Еко Консалтинг секојдневно се занимава со клиенти од различни сектори: општинските водоводи, хотели, викенд куќи, фабрики,болници, кои бараат безбедна вода за пиење за своите жители, работници и посетители, но исто така и индустрии т.е различни фабрики кои бараат специфичен квалитет на вода за нивната опрема.

Доколку имате проблем со квалитетот на водата и барате решение, контактирајте нѐ !

                            дипл. инж. по хемија Венко Багашовски

            моб: 071 327 255

e-mail: venko@aek-aqua.mk