- Прехрамбена и месна индустија

- Индустрија за пијалоци

- Рударство и металургија

- Фармацевтска индустрија

- Универзитети и истражување

- Водоснабдување

- Индустрија за електроника

- Нафтена индустрија

- Електрани